in

Blxckie – Ngivelelwe LYRICS Ft. Garde

Blxckie 4LUV (Deluxe) Album lyrics Ft A-Reece fortune

Blxckie – Ngivelelwe Lyrics

Read ‘Ngivelelwe Lyrics,’ by Blxckie and Garde below;

Ayy ngithi ngivelelwe, ngivelelwe nguwe
Anginaso isikhathi sakho, awunaso isikhathi sami
Ayy ngithi ngivelelwe, ngivelelwe nguwe
Awunaso isikhathi sami, and anginaso isikhathi sakho

Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho
Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho

Ayy ngithi ngik’valele ngaphandle, aw’ ngaphandle
Ncono uvele ukhohlwe, ukhohlwe
Angisazi ukuthi ngithini kuwe, kuwe
Mlayezo yami igcwele nguwe, wena wedwa

Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho
Usulokhе ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho

Oh nah, angina sikhathi sothando
Oh nah, angina sikhathi solavo
Ulokhе ung’belesele
Ama please call asendwa nguwe
Aw’ ngicela umuntu ang’tshelele yena, yena
Aw’ ngicela umuntu ang’tshelele yena, yena
Ngithi yii, yii, yii, ang’sak’thandi
Yii, yii, yii, ang’sak’funi
Ngithi ngivelelwe, ngivelelwe ngawe, yeah

Ayy ngithi ngivelelwe, ngivelelwe nguwe
Anginaso isikhathi sakho, awunaso isikhathi sami
Ayy ngithi ngivelelwe, ngivelelwe nguwe
Awunaso isikhathi sami, and anginaso isikhathi sakho

Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho
Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho

Ayy ngithi ngik’valele ngaphandle, aw’ ngaphandle
Ncono uvele ukhohlwe, ngithi ukhohlwe
Angisazi ukuthi ngithini kuwe, kuwe
Mlayezo yami igcwele nguwe, wena wedwa

Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho
Usulokhe ungishaya, ngama phone call
Kanti awazi, loluthando alusekho? Alusekho

Yeah, oh yeah
Oh yeah, aweh ma
Oh yeah, hay’bo

THE END

Leave a Feedback

Blxckie 4LUV (Deluxe) Album lyrics Ft A-Reece fortune

Blxckie – 4me

Blxckie 4LUV (Deluxe) Album lyrics Ft A-Reece fortune

Blxckie – Of Course Lyrics